Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych NSP 2021

08.02.2021

Gminny Komisarz Spisowy w Kleszczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godz. 24.00.

Termin składania ofert: 09.02.2021 roku

Więcej informacji na stronie https://www.kleszczow.pl/ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrzow-spisowych-nsp-2021/