PÓŁKOLONIE Z SOLPARKIEM – SPRAWY ORGANIZACYJNE II turnus

28.07.2022

Rozpoczynamy Półkolonie letnie z Solparkiem. Zapraszamy wszystkie dzieci z I turnusu wraz z rodzicami na krótkie spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 godz. 7:30 na hali sportowej. Prosimy, aby dzieci posiadały obuwie zmienne oraz strój sportowy (na przebranie). Podczas spotkania wymagane będzie złożenie dokumentów uzupełniających – aby przyspieszyć bieg spraw organizacyjnych niniejsze dokumenty można pobrać poniżej i podpisane dostarczyć w dniu spotkania:

Regulamin półkolonii
Zgoda na udostępnienie wizerunku
Zgoda na uczestnictwo w zajęciach
Upoważnienie odbioru dziecka