KARIERA

PRACUJ W SOLPARKU

Dołącz do zespołu pracowników w Parku Zdrowia i Rozrywki. Weź czynny udział w życiu i rozwoju obiektu. Sprawdź aktualne oferty lub wyślij swoje CV na adres: biuro@solpark.pl

CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE


AKTUALNE OFERTY PRACY:

REKRUTACJA

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Zakres obowiązków:

 1. prace remontowo – budowlane
 2. stała kontrola obiektu i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania
 3. naprawa usterek, sprzętu, wyposażenia pomieszczeń
 4. dbanie o tereny zielone na zewnątrz budynku
 5. obsługa urządzeń do koszenia trawy,  odśnieżania, czyszczenia terenów zewnętrznych
 6. reagowanie na wezwania w zakresie napraw i usuwania awarii oraz innych działań związanych
  z  funkcjonowaniem obiektu
 7. pozostałe działania wynikające z poleceń bezpośredniego przełożonego

Wymagania:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie prac budowlano – wykończeniowych, 
 2. wykształcenie zawodowe lub średnie
 3. dobrze rozwinięta umiejętność organizacji pracy
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. komunikatywność, wysoka kultura osobista, uczciwość
 6. skrupulatność, precyzja, cierpliwość oraz inicjatywa w działaniu
 7. odpowiedzialność, dyspozycyjność
 8. prawo jazdy kat. B
 9. mile widziane prawo jazdy kat. B+E lub C+E

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
  1. List Motywacyjny

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. możliwość rozwoju zawodowego

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście lub pocztą na adres „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów
  z dopiskiem „rekrutacja PG 2024”
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@solpark.pl w temacie wiadomości proszę wpisać
  „rekrutacja PG 2024”

Termin składania dokumentów: 24.06.2024 r.

Dokumenty, które wpłyną do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik Gospodarczy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest „SOLAPRK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@kompleks-solpark.pl

SPECJALISTA DS. OPERACYJNO-TECHNICZNYCH

Zadania:

 1. Wprowadzenie reguł postępowania oraz współpracy z firmami zewnętrznymi, jednostkami instytucji państwowych
 2. Przygotowywanie zapotrzebowań na zakupy, wniosków przesunięcia w planie kontrola planu finansowo-rzeczowego,
 3. Prowadzenie procesów likwidacyjnych i ewidencji majątku spółki oraz gminnego.
 4. Rozliczenia faktur zakupowych, wynagrodzeń,
 5. Rozliczenia faktur za media, premii gwarantowanej,
 6. Prowadzenie rejestrów sprawozdań na platformach CRO, GUS, EBOK, UDT, URE,
 7. Przygotowywanie wniosków w formule zamówień publicznych,
 8. Przygotowywanie harmonogramu pracy pracowników działu,
 9. Prowadzenie spraw związanych ze szkodami klientów i majątkowymi.
 10. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji działowej i obiektowej.
 11. Przygotowywanie projektów pism, wniosków, instrukcji i procedur.
 12. Sporządzanie wymaganych sprawozdań.
 13. Planowanie i rozwój procedur wewnętrznych mających na celu zwiększenie efektywności pracy pracowników działu oraz sprawniejszego funkcjonowania działu.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe
 2. Prawo jazdy kat. B
 3. Umiejętność obsługi komputera oraz powszechnych urządzeń elektronicznych
 4. Umiejętność planowania i organizacji

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność analitycznego myślenia,  działania w sytuacjach stresogennych, pracy w dynamicznym środowisku, zdolności organizacyjne i negocjacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów, systematyczność i konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność za realizowane zadania, dyspozycyjność,

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. możliwość rozwoju zawodowego

 Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
  1. List Motywacyjny

Termin składania dokumentów:             24.06.2024

Sposób składania dokumentów:            

 • osobiście lub pocztą na adres „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów
  z dopiskiem „rekrutacja SOT
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@solpark.pl w temacie wiadomości proszę wpisać
  rekrutacja SOT

Dokumenty, które wpłyną do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. Operacyjno – Technicznych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@solpark.pl